والا آدم جای ورزش کردن، قرش می گیره

دقت کردین تو کلاس ایروبیک چه سی دی هایی میذارن؟ معمولاً آهنگ پاپی چیزی که همچین گوپ گوپ بکوبه که آدم همراهش ورزش کنه..... حالا امروز همینطور که ما ورزش می کردیم و آهنگ های سی دی عوض می شد یه آهنگ یاحبیبی عربی اومد، ملت هم بدون اینکه از خنده منفحرشن یا حداقل تو حرکاتشون مکثی چیزی دیده بشه به ورزش ادامه دادن، فک کن!

/ 2 نظر / 5 بازدید
الهام

[قهقهه] خوب مسلمون همه که عربی نمی فهمن!