آدمی را در گل بسرشتم و به باد فنا دادم

به هیکل یک عزیزی ناخواسته چند لکه قهوه ای انداخته بودیم، امدیم درستش کنیم، طرف را با سر انداختیم تو گ.....!

/ 2 نظر / 7 بازدید
حورا

پیش میاد دیگه! [نیشخند]