ارتباط میوه و مفاسد اجتماعی

 دوشنبه سر کلاس پلک یک چشمم هی می پرید ، خدا مرگم بده عین آدمای عصبی تیک دار حالا تو این گیر و دار یکی به خودش گرفته بود فکر می کرد من بهش چشمک زدم!!!!تعجب ول کن هم نبود. خدا نصیب گرگ بیابون نکنه خلاصه دیدم تیک عصبی ول کن نیست رفتم دکتر گفت کمبود ویتامینه!

عجب زمونه ای شده یکی میوه نمی خوره، یکی دیگه دچار سوء تفاهم میشه،

  ولی عجب چیز خوبیه میوه و چه حالی میده آدم دیگه چشمش تیک نزنه!

/ 0 نظر / 6 بازدید