ای روس جماعت که روی آلمانی جماعت رو سفید کردی. . . . .

یه چند تا روس هسن تو کلاس آلمانی با همیم. امروز داشتن در مورد اینکه آلمان چقدر خوبه و آلمانیا چقدر frendly اند و چقدر برخوردشون مهربانانست صحبت می کردن. . . . حالا من موندم روسا دیگه چه موجوداتین؟ بهشون گفتم اگه بیاین ایران از ذوق سکته می کنین!!!!

/ 0 نظر / 9 بازدید