آخرین امتحان با پیرسگ

بدین وسیله رسماً  آزاد شدن جانم (که احتمالاً ناشی از حلال شدن تک تک سلول های گوشتم می باشد) را از بند ضحاک دو عالم پیرسگ اتریشی، اعلام می دارم.

/ 1 نظر / 9 بازدید
آوای درون

پس حالا بسی شاد باش و خوشحالی کن و برای خودت از طرف من جایزه بخر [قلب]