خائن

تا به حال شده که حس کنی پدرت، خواهرت، یارت، رفیقت، تو را خالصانه دوست دارد، صد بار بیشتر از آنچه که تو دوستش می داری؟

 الان حال من همینه و حس می کنم خیانت کارم.

/ 3 نظر / 6 بازدید
باران

حست در عین سختی، خیلی شیرینه!!! این دوست داشتن خالصانه رو عمیقا نفس بکش و حفظش کن... مطمئنا با این درکت، خیانت کار هم نیستی. اقلنش از این به بعد که نیستی!

آوای درون

زیاد! البته عکسش هم زیاد! [چشمک] فکر نکنم خیانت باشه!

عاشق

آره ولی سخت تر از اون اینه که عشقت جلوت زار زار گریه کنه و با اینکه تو نامردی اون بگه غلط کردم..... یاد اون روزا افتادم