آدم های عجیب

بعضی آدم ها هستند که وقتی با سردی توی چشمشان نگاه می کنی و خشک و بی محبت باهاشون حرف می زنی، قابلیت هات رو باور می کنند. 

/ 3 نظر / 7 بازدید
حورا

بعضی ها فقط خشونت و سردی رو می فهمند. وقتی مهربان وساده و فروتن باشی فکر می کنند هیچی حالیت نیست. [عصبانی]

زهرا

شوما خشونتت هم قابلیت داره...

نازنین

sara ino bebin khodaaaast! :))))) http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/2009/june/08//-50732328e4.html