ماجراهای پیرسگ 1

وای خدا دارم از خنده ضعف می کنم. ماجرا رو داشته باشید:

پنج سال پیش یه دختر لیسانسیه برق بلند میشه میاد اینجا فوق بخونه، پیرسگ که رئیس دپارتمان ماشین های الکتریکی باشه، بهش می گه کلیه کتاب های رفرنس ایرانی و انگلیسی رو که توی ایران خوندی وردار بیار ببینم می تونی سرکلاس فوق لیسانس بشینی یا پیشنیاز می خوای. بعد که دختر خانم کتاب ها رو می بره بهش نشون بده، ایشون شروع می کنه به باز کردن کتاب ها و صفحه اول هر کتاب هم عکس خ.مینی بوده.  پیر سگ به کتاب سوم که می رسه می گه: "چه جالب، من نمی دونستم خ.مینی برق خونده بوده"

/ 7 نظر / 17 بازدید
نازنین

[قهقهه]

زهرا

اصلا برق رو ایشون اختراع و اکتشاف و ... کردند. مدارکش هم موجود است.