استقبال از مموت

بیروت هم ساندیس و کیک و اینا میدن؟

/ 2 نظر / 9 بازدید
حورا

چیزی بهتر از اون!! موشک و سیستم سلاح و پول فراوون میدن!! کجایی سارا؟ نیستی! از خودت بگو...

زهرا

سلام گل دخترم... متن قبلیت رو خوندم غرق گذشته ها شدم... اینکه چه شیرین بود روزهای با هم بودنمان. یهو دلم تنگ شد برات. در ضمن خوشحال باش از اینکه اون وری چون حداقل خیالت راحته از اینکه انگ کیک و ساندیس بهت نمیچسبه انگ سبزی و چمن هم بهت نمیچسبه و فارغ از این اوضاع نابسامانی. زیاد دلتنگ اینجا نباش؛ همه در حال فرارن. فرار از واقعیت امروز ایران که چقدر از حقیقتش دور شده.