یک شب

یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و رفت

دیوانه ای به دام جنونم کشید و رفت

پس کوچه های قلب مرا جستحو نکرد

اما مرا به عمق درونم کشید و رفت

/ 3 نظر / 7 بازدید
الهام

به به........ چه کرده با دل مادمازل..................[نیشخند][چشمک]

حورا

[نیشخند] حالا چرا رفت؟ مادمازل به این خوبی، ماهی، گلی... کجا گیرش میاد؟! [چشمک]

زهرا

به به... به به... باباااااااااااااا!!!!