/ 5 نظر / 9 بازدید
آرمان

سلام نه خسته آبجی!؟ زیاد میام اینجا و با این پیر سگ کلی حال میکنم[نیشخند] پست نستالژی رو که میخوندم یه حسی گفت بپرسم واقعا اونجا استرس کار و محیطش نیست؟ اگر نیست بمان که جات خوبه...اینجا هیچ خبری نیست جز آرزوی خوشی تو! [گل]

آرمان

راستی عجب حالی دادی به اون عربه کلی خندیدم![قهقهه][قهقهه][قهقهه]

پرستو

[خنده] اما عربها که خوشگلن!