والس

یک دو سه، یک دو سه، یه چرخ به راست، یک دو سه، یک دو سه، دوباره یه چرخ، حالاااااااااا یک دو سه، یک دو سه، یه جفتک به راست، یک دو سه، یک دو سه، حالا پای معصومه خانومو لقد می کنیم، یک دو سه، یک دو سه چهار، حالا سه پرش رو کفش معصومه خانم....

/ 3 نظر / 6 بازدید
مه.سا

عجب ! کار دیگه ای نداری ... یک دو سه ... [نیشخند]

حورا

یک دو سه.. سلام.. یک دو سه ... خوبی؟ .. یک دو سه... نفسم بند اومد... یک دو سه... کی پای منو له کرد؟ [نیشخند]