میزان انرژی در جهان ثابت است . . . .

  میزان انرژی در جهان ثابت است . . . . فقط از نوعی به نوع دیگر  تبدیل و از جائی به جای دیگر منتقل می شود و دغدغه اصلی ما اطمینان از این است که حالا که آمده اینجا دیگر جای دیگری نرود!

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
صفا

مادمازل چرا جواب میلم رو نمیدی؟ سمینارم 10 روز دیگستا!