خدا عاقبت مرا به خیر کند

یه استاد داریم هر وقت در مورد نیروگاه های هسته ای حرف می زنه یه احساس بدی بهم دست می ده نمی دونم به جور غریبی منو نگاه می کنه یا من بخاطر جریانات اتم اینای مملکتمون بی خودی حساس شدم فکر می کنم همه به من بد نگاه می کنندخنده.... خدا عاقبت همه جوونای غریبو به خیر کنه عین من خل و چل نشن!!!!

/ 0 نظر / 11 بازدید