این روزها

داستان  نمرود که فرمان به قتل نوزادان پسر داد بس که از تولد ابراهیم می ترسید

داستان جوان هایی که هر روز غذای مارهای ضحاک می شدند

داستان گورکنی که مزدش از جان آدمی افزون تر بود

کاش مصداق حال امروزمان نبود.

/ 3 نظر / 5 بازدید
الهام

دیر به دیر آپ میکنی! به جای پستای شاد قیلی مایوس کننده مینویسی!!! خوبی؟ [چشمک]

حوراء

سلام. چرا غمگین می نویسی؟ اوضاع خوبه؟ خودت خوبی؟

فاطمه ح

لایک