تصویر

- یه مدتیه احساس می کنم یه چیزی رو سرم سنگینی می کنه

- آره منم متوجه شدم. . . . چیزه نمی خواستم به روت بیارم گفتم شاید. . . .

- آره من خودم هم دوست ندارم این جور مسائل رو عنوان کنم . . . . حالا که بحث اش شد، ببین این تاج افتخار که رو سرمه یه مقدار معذبم می کنه. . . احساس می کنم از مردم جدا شدم. . . . احساس می کنم بقیه به صرف این که من همچین تاجی رو سرمه احساس می کنن نمی تونن بهم نزدیک بشن. . . . .

- ببین سنگینی سرت مربوط به گوشات میشه که مدتیه دراز شده!

/ 0 نظر / 9 بازدید