یانگوم همیشه زنده

 به روزی افتادم که از شندین آهنگ یانگوم هم احساست شدید از نوع دلتنگی بهم دست میده.

حالا همه با هم: هوتارااااا هووودارا هاجو هوناااا، هاتارا هاتاراااااا، هاجوتانا

/ 1 نظر / 10 بازدید
من مریمم

هوتارااااا هووودارا هاجو هوناااا، هاتارا هاتاراااااا، هاجوتانا [زبان]