خداحافظ ای پیر سگ برای همیشه

امروز آخرین کلاسمو با پیرسگ اتریشی داشتم، باور نمی کنید وقتی کلاس تموم شد انگار یه بار عظیم از رو شانه هام برداشته شد. و این احساس رهایی در حدی بود که دیدم از خوشحالی عین کانگورو موقع  قدم برداشتن جهش های خفیفی می کنم. این خوشحالی من هم یک وقت هایی یه حرکات خزنده ای از خودش نشون میده که حواسم بهش نباشه به حرکات موزون تبدیل میشه!

خلاصه که یه امتحان کتبی و یه شفاهی باهاش دارم و بعدش بلکل پیرسگ فری (pire sag free) میشم!!!!

/ 2 نظر / 6 بازدید
فاطیما

مبارکه! دارم فلامینگو با حرکات کانگورویی رو تصور می کنم تو ذهنم!!!