خاطرات یک فلامینگوی غریب

» یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢ :: سنگ های کف رودخانه
» سه‌شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩۱ :: بعد فک کن بعد هزار سال یکی این کامپیوتر منو پیدا کنه و این فایلا رو ببینه
» یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱ :: تلخ
» پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩۱ :: پاشم از اتاق برم بیرون تا خونی ریخته نشده
» یکشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩۱ :: راسیسم ایرانی
» چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱ :: خریت های دیگرم را هم حتماً با خودم آورده ام.....
» دوشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٠ :: کامپیوتر مارکولک
» دوشنبه ٤ مهر ۱۳٩٠ :: موزی بازی
» دوشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٠ :: از اون آینه ها که لاغر نشون میدن
» جمعه ٢٤ تیر ۱۳٩٠ :: شکلات بفرمایید
» پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٠ :: همین افکار لطیف ات است که دل می برد عمو جان
» پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٠ :: ساعت راسیست کثافت
» دوشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٠ :: پاهای سرد
» پنجشنبه ٩ تیر ۱۳٩٠ :: روزمرگی 1
» دوشنبه ٦ تیر ۱۳٩٠ :: افراط
» جمعه ۳ تیر ۱۳٩٠ :: وآرزو به دلم ماند و پیر شدم
» چهارشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٠ :: چی بخرم براش؟
» چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٠ :: خاک وچو
» چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٠ :: ای که اجرام وزین هم از برایت چون نخود
» دوشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٠ :: آلمانی پدرسگ زبون بفهم!
» پنجشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٠ :: موهای خرمایی رنگش
» سه‌شنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٠ :: خجالت نکش، بکش پایین
» دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٩ :: چرا دنبال قهرمانم؟ مگه چاره دیگه ای هم مانده برایم؟!
» یکشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٩ :: فلامینگوی جوشی
» دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٩ :: عقل کل
» چهارشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٩ :: الهی قربونت برم
» چهارشنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٩ :: استقبال از مموت
» جمعه ٥ شهریور ۱۳۸٩ :: ایرانی های مقیم خارج بیاییم با هم رو راست باشیم
» دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٩ :: این روزها
» جمعه ٢۱ خرداد ۱۳۸٩ :: خلاصه که خدا دختر خنگ رو نصیب کسی نکنه
» یکشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: بعد از 21 سالگی
» جمعه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: اعتقاد
» شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۸ :: آی کیف می داد اون روزا
» سه‌شنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸۸ :: عزیز
» سه‌شنبه ٦ بهمن ۱۳۸۸ :: والا آدم جای ورزش کردن، قرش می گیره
» یکشنبه ٤ بهمن ۱۳۸۸ :: یک شب
» چهارشنبه ۳٠ دی ۱۳۸۸ :: حالی به حولی
» جمعه ٢٥ دی ۱۳۸۸ :: منم که حساااااااااس
» شنبه ۱٩ دی ۱۳۸۸ :: آدمی را در گل بسرشتم و به باد فنا دادم
» جمعه ۱۸ دی ۱۳۸۸ :: تصویر
» چهارشنبه ۱٦ دی ۱۳۸۸ :: اعصاب مصاب ندارم هاااااااااا
» شنبه ٢۸ آذر ۱۳۸۸ :: از فردا به مدت دو هفته این مکان تعطیل است!
» دوشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸۸ :: دوستی
» دوشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸۸ :: خائن
» یکشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸۸ :: غبار لحظات
» دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸۸ :: مموت بهرامی نژاد
» یکشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸۸ :: لا لا را لا لا لا
» جمعه ۱۳ آذر ۱۳۸۸ :: نبش قبر
» سه‌شنبه ۱٠ آذر ۱۳۸۸ :: من از مادرم ممنونم
» شنبه ٧ آذر ۱۳۸۸ :: «فطوش» معادل عربی «فاطی بلا»
» جمعه ٦ آذر ۱۳۸۸ :: آیا برم آیا نرم
» سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳۸۸ :: فارسی دری!
» پنجشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸۸ :: بزرگ شده پدر سوخته حسابی قد کشیده!
» چهارشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸۸ :: استپ ایروبیک
» دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۸ :: داوود معجزه چی
» پنجشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸۸ :: فارس علیه عرب
» یکشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸۸ :: هالووین
» چهارشنبه ٦ آبان ۱۳۸۸ :: لیلی جانم
» دوشنبه ٤ آبان ۱۳۸۸ :: والس
» چهارشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸۸ :: پیر سگ 2
» سه‌شنبه ٢۸ مهر ۱۳۸۸ :: ماجراهای پیرسگ 1
» پنجشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸۸ :: سوگلی کلاس ورزش
» سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸۸ :: هشدار فلامینگو به استاد!
» یکشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸۸ :: حکایت آدمیزاد گریزی من و فضای گرم خانه
» جمعه ۱٧ مهر ۱۳۸۸ :: ماندن یا رفتن مسئله این است
» پنجشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸۸ :: عدم نوستالوژی!
» چهارشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸۸ :: نوستالوژی و کودکی
» سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳۸۸ :: پس گردنی خاطرات
» دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۸ :: کیک آلمانی
» شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۸ :: می نویسم تا همیشه در خاطرم بماند
» دوشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸۸ :: مثل گذشته ها
» شنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸۸ :: گفتمان من و دلم!
» جمعه ٦ شهریور ۱۳۸۸ :: باز هم خاطرات یانگومی
» پنجشنبه ٥ شهریور ۱۳۸۸ :: یانگوم همیشه زنده
» سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳۸۸ :: عجب معجونی
» سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳۸۸ :: آخرین امتحان با پیرسگ
» یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۸ :: رمضان مبارک
» جمعه ۳٠ امرداد ۱۳۸۸ :: دمپایی داغ!
» سه‌شنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸۸ :: برادران
» یکشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸۸ :: هندی خونم زد بالا
» شنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸۸ :: علت سکوت بلاگی
» یکشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸۸ :: و الیزابت کماکان هر روز فارسی یاد می گیرد
» یکشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸۸ :: این ها را با هدف غرغر ننوشته ام ..... خواهش می کنم دعایم کنید
» یکشنبه ٤ امرداد ۱۳۸۸ :: با عرض معذرت از تمام مردان سرزمینم
» شنبه ٢٧ تیر ۱۳۸۸ :: خلاصه که نایب الزیاره هستیم!!!
» چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸۸ :: آریا
» چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸۸ :: خارش می کنه
» سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸۸ :: آخر پست فطرتی
» دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸۸ :: خداحافظ ای پیر سگ برای همیشه
» یکشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸۸ :: حسرت
» جمعه ۱٩ تیر ۱۳۸۸ :: زوزه کشون
» دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸۸ :: همه ما بسوی او می رویم
» یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸۸ :: سرزمین من
» دوشنبه ۸ تیر ۱۳۸۸ :: تایید فرمودند
» جمعه ٥ تیر ۱۳۸۸ :: تلخ
» دوشنبه ۱ تیر ۱۳۸۸ :: زنی دردمند تمام روحم را پر کرده
» دوشنبه ۱ تیر ۱۳۸۸ :: این ها را می نویسم که هرگز فراموش نکنم.....
» چهارشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸۸ :: قهقهه بیمارگون سرزمینم
» یکشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸۸ :: دمب خروس یا قسم حضرت عباس مسئله این است.....!!!
» شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸۸ :: وطن
» پنجشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸۸ :: حواس سرگردان
» چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۸ :: تب انتخابات تا اینجا هم آمد!
» شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸۸ :: آدم های عجیب
» پنجشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸۸
» یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸۸ :: یوگای تنش زا
» شنبه ٩ خرداد ۱۳۸۸ :: استغفرولله
» جمعه ۸ خرداد ۱۳۸۸ :: پشت دریاها شهری است
» جمعه ۱ خرداد ۱۳۸۸ :: چای با عطر نارنج
» دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: خواستم کمکش کنم!!!
» پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸۸
» جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: خروپف نامه
» چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: خلاصه که حجاب اسلامی از یک سنی به بالا واجب است
» پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: دختر ندیده
» چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: زلفکان سفیدم در حال رستن است!
» دوشنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸۸ :: پیرسگ اتریشی
» شنبه ۱ فروردین ۱۳۸۸ :: خدایا مردان را از ما دور بدار!
» دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٧ :: پلیس آلمان
» شنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٧ :: این روزها
» دوشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٧ :: سمنوی عمه لیلا ! ! !
» دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٧ :: جمله سازی
» پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٧ :: پرسپولیس
» دوشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٧ :: حقارت . . . .عداوت
» چهارشنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٧ :: اکازیون
» دوشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٧ :: سهم من
» یکشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٧ :: تصویر
» چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٧ :: برای زهرا
» چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٧ :: ای روس جماعت که روی آلمانی جماعت رو سفید کردی. . . . .
» دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٧ :: دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٧
» دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٧ :: غریب
» یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٧ :: مادرم
» یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٧ :: یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٧
» چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٧ :: من و زبون نفهم
» دوشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٧ :: بی بی سی تقلیدکار رو سیاه شد
» یکشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٧ :: دعای یک فلامینگوی قدرتی که مخابرات بهش پیش خورده
» یکشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٧ :: مردان ایرانی در سایت کامپوتر و وبسایت های مورد علاقه شان
» شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٧ :: دعای یک زن ایرانی
» پنجشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ٢٤ دی ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٢٤ دی ۱۳۸٧
» پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٧ :: خلاصه اینکه بد جوری بوی خارجه و دیار کفر زده زیر دماغم
» جمعه ٢٢ آذر ۱۳۸٧ :: مطلبی خواندنی
» جمعه ٢٢ آذر ۱۳۸٧ :: جمعه ٢٢ آذر ۱۳۸٧
» پنجشنبه ٧ آذر ۱۳۸٧ :: میزان انرژی در جهان ثابت است . . . .
» سه‌شنبه ٥ آذر ۱۳۸٧ :: رویاهای یک پسر 23 ساله . . . . . زندگی یک مرد 60ساله
» چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٧ :: سنگسار
» شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٧ :: غریب
» شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٧ :: ارتباط میوه و مفاسد اجتماعی
» پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٧ :: گروه کر
» شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٧ :: خدا عاقبت مرا به خیر کند
» شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٧ :: یادداشت اول